Kompostiranje

Da se lahko pogovarjamo o kompostiranju moramo najprej razčistiti pojme, da se lahko pravilno izrazimo. Za to sem si pomagal tudi s SSKJ, ki besede o kompostiranju definira takole:

kompostírati  -am nedov. in dov. (povzročati, delati, da se kaj spremeni v kompost: kompostirati plevel in listje / šota se kompostira dve leti

skompostírati  -am dov. (povzročiti, narediti, da se kaj spremeni v kompost: skompostirati plevel in listje

kompóst  -a m (ọ̑gnojilo iz preperelih organskih odpadkov in prsti: pripraviti kompost; pognojiti travnike s kompostom; za hišo je bil velik kup komposta,

kompóstovka  -e ž (ọ̑) vrtn. prst iz dozorelega komposta: saditi v kompostovko

kompóstnica  -e ž (ọ̑1. vrtn. prst iz dozorelega komposta: pognojiti s kompostnico; mešanica kompostnice, gnojevke in listovke // kompostna zemlja: saditi v kompostnico 2. agr. jama za pripravo komposta: izprazniti, napolniti kompostnico

 

Kompost se pogosto pri izražanju meša z izrazom humus. Pa saj sta zadevi tudi zelo podobni.

húmus  -a m (vrhnja plast tal, ki vsebuje veliko razkrojenih organskih snovi, prst: sloj proda je pokrit z rodovitnim humusom; gozdni humus // agr. razkrojene organske snovi, sprstenina: zemlja vsebuje veliko humusa; obogatiti tla s humusom

húmusen  -sna -o prid. (nanašajoč se na humus: odstraniti humusno plast / humusna gnojila / humusne snovi

humificírati se  -am se nedov. in dov. () agr. spreminjati se v humus: listje se humificira

humifikácija  -e ž (á) agr. spreminjanje v humus: humifikacija listja

humizírati  -am nedov. in dov. () agr. bogatiti tla s humusom: humizirati peščena tla humizíran -a -o: humizirana mivka

humózen  -zna -o prid. (ọ̑) agr. ki vsebuje veliko humusa: humozna prst; humozna tla // ki nastane pri humifikaciji: humozne snovi / humozne kisline

 

Še več si lahko preberete direktno na sledečih dveh povezavah:
KOMPOST: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kompost&hs=1
HUMUS: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a02.exe?name=sskj_testa5&expression=humus&hs=1

 

Stran je še v izgradnji zato se nanjo vrnite večkrat 🙂

Nekaj malega pa sem že pripravil:
Kompostiranje z ličinkami

%d bloggers like this: