Brušura: Ne meči denarja v smeti, kompostiraj.si

Če želiš tudi ti prejeti brošuro “Ne meči denarja v smeti, KOMPOSTIRAJ.SI !”, kjer je na 7 straneh predstavljeno kompostiranje, ključni dejavniki kompostiranja in kaj lahko kompostiramo, si jo lahko priskrbiš na spodnji povezavi.

Prenesi si BROŠURO.

Leave a Reply

%d bloggers like this: