Hermetia illucens (Black Soldier Fly BSF)

Hermetia Illucens je muha, ki za samo kompostiranje nima v svoji odrasli obliki kaj dosti koristi. Zelo koristne pa so lahko njene ličinke. Ličinke te muhe so sposobne pojesti zelo raznoliko hrano, tako predelajo biološke odpadke v kompost. Ker večino zaužite hrane uporabijo za njihovo rast je bolj zanimiv podatek ta, da se odrasle ličinke uporabiti kot krma za kokoši (perjad), ribe, ptice, kuščarje, želve in celo pse.

Klimatsko gledano sodijo muhe v sub-tropski pas, vendar so se razširile v Evropo sredi 19. stoletja.

Da bi bolje razumeli kako izkoristiti ličinke te muhe moramo najprej razumeti njen življenjski cikel.
Začel bom z jajčeci, ki jih izleže odrasla muha, ki je hkrati konec življenjskega cikla odrasle muhe. Samica muhe lahko izleže od 400 do 800 jajčec naenkrat. Običajno to stori v nekoliko bolj suho zaščiteno območje (manjše luknje) blizu organskih odpadkov v dekompoziciji. Mesto izleganja jajčec je ključnega pomena saj mora jajčeca zaščititi pred izsušitvijo in direktno sončno svetlobo kakor tudi drugimi plenilci. Kmalu za izleganjem jajčec samica muhe umre. Bližina organske snovi jajčecem mogoča, da bodo izležene ličinke hitro prišle do hrane za preživetje.

Iz jajčec se po približno 4 dneh izležejo ličinke, ki so zelo majhne, le kakšen milimeter ali dva. Takoj za tem si ličinke poiščejo hrano in se začnejo prehranjevati iz organskih odpadkov. Glede hrane niso izbirčne in pojejo praktično skoraj vse, od sadja in zelenjave do mesa in rib. Pri prehranjevanju so zelo požrešne kar tudi vpliva na njihovo hitro rast. Ličinke dosežejo velikost 25mm dolžine in 5m  širine. Njihova barva je svetlo-rjava.

V idealnih pogojih, tako temperature kakor hrane, lahko doseže ličinka polno velikost v 14 do 16 dneh. Ta doba je lahko tudi precej daljša, če pogoji za rast niso ugodni in s tem se zaščiti pred izumrtjem. Hermetia illucens se hrani samo takrat, ko je v obliki ličinke, muha se ne prehranjuje. Zato je zelo pomembno, da v tem času shrani dovolj maščobe in beljakovin za čas, ko se zabubi in prelevi v muho, letanje, parjenje in izleganje jajčec.

Hermetia illucens v svojem življenskem ciklu preide 5 ličinskih stopenj, zadnja med njimi je predbuba. V tem stadiju zamenja ustni del z delom v oblike haklja, ki ji omogoča premikanje in odmik na mesto, kjer se bo prelevila v muho. Spremeni se ji tudi barva in postane temnorjave barve do temno sive. Mesto, ki ji najbolj ustreza za prelevitev je podobno humusu vendar ne preveč vlažno. Takrat se začne bubljenje. Ličinka sedaj ni več premična ampak je otrpne. Za uspešno boljenje je pomembno, da se okoljski pogoji ne spreminjajo preveč in da ostane buba na toplem, suhem in senčnem mestu. Bubljenje traja približno 2 do tri tedne.

Ko se zaključi faza bubljenja, se iz bube prelevi imago, muha hermetie illucens. Taka muha živi približno teden dni. V tem obdobju si mora poiskati partnerja, se pariti in v primeru samice še izleči jajčeca. Ker se v tem obdobju muha ne prehranjuje potrebuje le vir vode ali vlažno površino za hidracijo. Muha potrebuje za uspešno reprodukcijo veliko sočne svetlobe in temperature med 25°C in 32°C. Bolj vlažno okolje lahko omogoči, da dlje časa preživi to fazo in s tem se poveča verjetnost za uspešno reprodukcijo. Po parjenju samica poišče primerno mesto za izleganje jajčec. Parjenje poteka tako, da se samec in samica dotikata z repnim delom. Za tem samice izležejo jajčeca na primerno mesto kjer se bo lahko ličinka uspešno razvila.

Kako si izdelati lastno komoro za gojenje BSF in predelavo organskih odpadkov

 

%d bloggers like this: